Банкеръ Daily

Новини

Младите вземат два пъти повече кредити, отколкота преди кризата

Пазарът на ипотечни кредити през февруари можем да определим като типичен за зимните месеци. След еуфорията на празниците и бума на пазаруването, февруари се характеризираше със завръщане към обичайния ритъм на живот и работа. На ипотечния пазар това се отрази в леко понижение на нивата на отпуснатите кредити, но не и в намаляване на интереса към ипотечното кредитиране, сочат данните в анализа на КредитЦентър.
Все повече у потребителите се затвърждава убеждението, че не могат да очакват нов драстичен спад в цените на имотите. Хората постепенно започват да осъзнават, че двуцифрените понижения, които наблюдавахме през 2009 г., няма да се повторят. Макар и да не е изключен спад с още няколко процента, и то не при всички имоти, вече говорим за разлики, които са напълно постижими като намаление при преговорите, коментира Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър.
Спадът в средните нива на ипотечните кредити, отчетен през февруари, е незначителен спрямо предходния месец и размерът остава над този от декември 2010-а. Понижението през последния месец едва ли би могло да бъде обвързано с някаква трайна тенденция, смятат кредитните консултанти. Колебанието е свързано по-скоро със сезонни фактори, с типичната за зимния период слаба активност, а от друга страна с допълнителна предпазливост на клиентите заради повишаването на някои техни основни разходи.
Инфлацията и нарастването на текущите разходи вероятно са причините, които все още задържат потребителите при вземането на решение за сериозна инвестиция, каквато е покупката на жилище. Поскъпването на храните и горивата, за което непрекъснато се говори в последния месец, ги карат да предприемат по-умерени стъпки, когато става въпрос за голям разход. Затова и предпочитанията при ипотечните кредити са ориентирани към по-ниските ценови нива, съответно по-малки заеми и по-малко задлъжняване към финансиращите институции, обяснява Тошев.
Ако съпоставим данните за предходните години с тези от първите два месеца на тази година, ще забележим, че делът на клиентите до 25 г., които теглят ипотечни кредити, е нараснал значително. За първите месеци на 2011 г. той се движи около и над 13%, което надвишава близо два пъти нивата от преди кризата. Обяснението за това се крие в текущите цени на имотите, подобрените условия за кредитиране и стабилизирането на икономиката ни като цяло. Всичко това дава оптимизъм на младите, че ще могат да изплатят един ипотечен заем в обозрим период, с нормални вноски, които са поносими за месечния им бюджет, коментира още изпълнителният директор на КредитЦентър.
Данните на агенциите за недвижими имоти единодушно показват повишение на интереса към пазара и нарастване на огледите на жилища от началото на годината. Затова и очакванията на консултантите са, че това ще се материализира в сключването на реални сделки през следващите месеци и увеличена активност на пазара на ипотечните кредити.
Лек спад отчита през февруари средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната. За разглеждания период той е 34 860 евро при 35 650 евро за предходния месец, сочат наблюденията на КредитЦентър. Обясненията за това могат да се търсят в традиционно слабия период, следващ повишената активност на клиентите около Коледните и Новогодишни празници, включително и в тегленето на ипотечни кредити. Съотношението за изминалия месец между кредити в евро и лева за страната е 92/8.

Съотношение евро/лева за страната е 92/8
Град Среден размер на изтеглените кредити в евро Съотношение в евро/лева%
София 43 650 95/5
Варна 32 160 96/4
Бургас 27 900 88/12
Пловдив 25 260 90/10

Най-голям през февруари остава размерът на ипотечните кредити в столицата - 43 650 евро. На следващо място се нарежда морската столица Варна с 32 160 евро. Само във Варна има понижение спрямо януари. За сметка на това в София, Бургас и Пловдив средните кредити увеличават своя размер в сравнение с предходния месец. Клиентите от Бургас са изтеглили през февруари средно по 27 900 евро при 26 320 евро месец преди това, а тези от Пловдив - с близо 2000 евро повече, или по 25 260 евро спрямо 23 350 през януари. Столичани са получили средно с близо 1500 евро повече спрямо януари, когато средният размер е бил 42 167 евро.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
Възраст % от 01.2.2011 г. до 28.2.2011 г.
18 - 25 г. 12.9%
26 - 35 г. 57.8%
36 - 45 г. 23.1%
Над 45 г. 6.2%

Прегледът на разпределението на кредитите по възрастови групи сочи, че най-активни са клиентите на възраст между 26 и 35 години. Те са изтеглили близо 58% от ипотечните кредити през февруари. На следващо място след тях са хората на възраст от 36 до 45 г. - 23.1% от кредитополучателите. Особено отчетлива от началото на 2011 г. е тенденцията, която се потвърждава и през февруари - за значителна активност на младото поколение между 18 и 25 години. Докато през 2010 г. в тази възрастова група са били едва 6% от потребителите на ипотечни кредити, сега делът им нараства над два пъти, достигайки близо 13% през февруари. За сметка на това спада интересът у клиенти над 45 години, които вече са най-малък дял от потребителите - 6.2 на сто.

ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КРЕДИТИТЕ ПО РАЗМЕР
Размер в евро % от 01.2.2011 г. до 28.2.2011 г.
от 0 до 10 000 1.4%
от 10 000 до 30 000 50.1%
от 30 000 до 50 000 38.5%
от 50 000 до 70 000 8.6%
от 70 000 до 90 000 1.4%
над 90 000 0%

В зависимост от размера най-търсени остават кредитите между 10 хил. и 30 хил. евро - всеки втори ипотечен заем през февруари е бил в тази граница. Прави впечатление обаче нарастването на дела на кредитите в по-горния диапазон - между 30 хил. и 50 хил. евро, които през изминалия месец са 38.5% спрямо 28.6% през януари. Това може да е знак за подобряване на усещането за стабилизация сред потребителите, както и за по-голям икономически оптимизъм сред тях. Едновременно с това подобно нарастване може да се тълкува и като възвръщане на активността на банките. Общо в диапазона между 10 хил. и 50 хил. евро през февруари са изтеглени близо 90% от кредитите. Останалите 8.6% са кредити между 50 хил. и 70 хил. евро, и по 1.4% - в границите до 10 хил. евро и между 70 хил. и 90 хил. евро.

Видове ипотечни кредити - февруари 2011 г.
Покупка на жилище 97.1%
СМР 0%
Лично ползване 2.9%

Целта при тегленето на ипотечни кредити е основно покупката на жилище, сочат данните на КредитЦентър. Общо 97% от всички подобни заеми през февруари са взети с такова предназначение. Ипотечни кредити за лично ползване на средствата са изтеглили едва 2.9% от потребителите. За сравнение, през предкризисната 2008 г. с цел покупка на жилище са отпуснати 82% от ипотечните кредити, а 13.7% - за лични нужди.

Срок на изтеглените ипотечни кредити - февруари 2011 г.
До 10 години 3.6%
10 до 15 години 23.6%
16 до 20 години 37.8%
21 до 25 години 19.6%
26 до 30 години 15.4%
Над 30 години 0%

Най-предпочитаният срок за връщане на ипотечни кредити е между 16 и 20 г. - 37.8% от заемите са за такъв период. След тях за кредитите, взети за период от 10 до 15 г., чийто дял е 23.6%. Оптимизмът на потребителите все още е достатъчно умерен и не ги мотивира да търсят кредити с дълъг период на погасяване, затова и по-дългосрочните - между 21-25 г. и 26-30 г., са съответно 19.6% и 15.4% от всички. Най-малък е процентът на ипотечните заеми със срок на връщане до 10 години - 3.6 на сто.

% на финансиране - февруари 2011 г.
До 40% 2.6%
40% - 50% 12.1%
50% - 60% 17.4%
60% - 70% 23.7%
70% - 80% 33.7%
80% - 90% 10.5%
90% - 100% 0%

Ипотечните заеми покриват най-често между 70% и 80% от стойността на имота, сочи статистиката на кредитните консултанти. Всеки трети кредит, отпуснат през февруари, е с такъв размер. По-високо финансиране - между 80% и 90% от необходимата сума, са получили 10.5% от клиентите, а кредити над тази граница не са отпуснати. Почти всеки четвърти ипотечен заем (или 23.7% от всички) е за 60% до 70% от цената на жилището. Следват кредитите, покриващи от 50% до 60% от сумата на имота, които са 17.4% от всички. Близо до тях - 12.1%, е финансирането за 40-50% от стойността на имота.
Масовата част от домакинствата, които теглят ипотечни кредити (82.6%), са с доходи от 1500 до 2500 лв. Според данните на КредитЦентър, само 7.1% от получателите на подобни кредити имат месечни доходи между 2 500 и 4 000 лв., а над 4 000 лв. - 1.2% от клиентите. На другия полюс - с месечен доход до 1 500 лв., са 9.1% от кредитополучателите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във