Банкеръ Daily

Новини

Младенов: Падпомогнали сме 819 201 деца през първото полугодие

Със семейни помощи за деца през първото полугодие на 2012 г. са подпомогнати средномесечно 552 946 семейства с 819 201 деца, от които за 716 помощта е предоставена под формата на социални инвестиции. Това заяви министърът на труда Тотю Младенов в отговор на въпрос от народния представител от Коалиция за България Емилия Масларова по време на парламентарния контрол. Въз основа на професионалната преценка на социалните работници, при приблизително 70 % от случаите осигурените социални инвестиции са за заплащане на таксите за детска ясла и детска градина. Наблюдава се увеличение на отпуснатите социални инвестиции с 22,6 % в сравнение със същия период на 2011 г., каза още Младенов


Той уточни, че основен приоритети в работата на социалното ведомство е осигуряването на комплексна подкрепа за отглеждането на децата в сигурна семейна среда. Важен елемент от тази подкрепа са семейните помощи за деца, които достигат до повече от 80 % от подрастващите в България и за разлика от други държави, се финансират единствено със средства от държавния бюджет.


По реда на Закона за семейни помощи за деца се предоставят девет категории помощи. Конкретно, месечните за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, в размер на 35 лв., могат да се предоставят в пари или под формата на социални инвестиции. Правото на тази помощ имат семействата със средномесечен доход на член от семейството, по-нисък или равен на 350 лева. В случаите, когато родителите не полагат грижи към децата си или семейната помощ не се използва по предназначение, тя може да бъде предоставена изцяло или частично под формата на социални инвестиции с цел осигуряване на равни възможности за децата при тяхното отглеждане, възпитание, обучение, образование, опазване на здравето, развитие и социализация. Този вид непарично семейно подпомагане може да бъде под формата на предоставяне на пълно или частично заплащане на такса за детска ясла или детска градина, пълно или частично заплащане на столово хранене, закупуване на облекло, обувки, учебни пособия и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във