Банкеръ Daily

Новини

МКБ Юнионбанк увеличи размера на отпуснатия кредит за Биовет

Производителят на лекарства за ветеринарната медицина Биовет АД - Пещера (53B) е подписал Анекс № 3 към Договора за кредит №300-793/26.05.2010 г. с МКБ Юнионбанк АД, съгласно който размерът на отпуснатите средства се увеличава от 5 млн. на 8 млн. евро, а срокът за усвояване и погасяване на всички суми, дължими по договора за кредит се удължава до 20 май 2012 година.
За обезпечение на вземанията по заема Биовет предостави допълнителни обезпечения, включително запис на заповед без протест за сумата на кредита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във