Банкеръ Daily

Новини

МКБ ЮНИОНБАНК С 65% РЪСТ НА КРЕДИТИ

Ръст от 65% бележат отпуснатите от МКБ Юнионбанк кредити на фирми, показват данните към третото тримесечие спрямо края на миналата година. Портфейлът от бизнес-заеми достига 480 млн.лв. при 290 млн.лв. девет месеца по-рано.
В програмата за финансране на бизнеса се включват инвестиционния кредит Развитие, оборотния Бизнес Пулс. Заем Бизнес Алтернатива Развитие се отпуска за 10 години и без бизнес план. Бизнес Пулс може да бъде под формата на овърдрафт, кредит с погасителни вноски или кредитна линия. Кандидатите получават веднага отговор за финансиране, което е едно от най-големите преимущества. Фирмите търсят и заеми с бърза оценка на кредитоспособността им. В тази връзка МКБ Юнионбанк предлага Бизнес Алтернатива, при който единственото условие, на което трябва да отговарят кредитополучателите е да нямат просрочени задължения и системни забавяния в плащанията си.
Кредитите за фирми за цялата банкова система в края на август бележат ръст, който е три пъти по-висок в сравнение с отчетения в края на миналата година. Към 31 декември 2006 г. годишният прираст на заемите за нефинансови предприятия е бил 19.4%, като само за осем месеца той се ускорява рязко и към 31 август 2007 вече достига 57.9%. Вземанията на банките от предприятията в същото време достигат 19 млрд.лв., което представлява 36.4% от БВП, като само в рамките на август увеличението е с 1.3 млрд.лв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във