Банкеръ Daily

Новини

МИЗИЯ ЩЕ УВЕЛИЧАВА ДВОЙНО КАПИТАЛА СИ

Мизия АД - Горна Оряховица, на основание решение на общото събрание на акционерите от 11 юни 2007 г. увеличава капитала на дружеството от 341 хил. лв. на 675 хил. лв. чрез издаване на нова емисия поименни акции в размер на 334 хил. акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. На основание чл. 195 ТЗ акциите от увеличението ще се запишат и заплатят от акционера Ви венди ЕООД, София, като същият има право да запише и плати цялата емисия. Срокът за участие в увеличението на капитала е един месец от обнародването на поканата в Държавен вестник. В същия срок се погасяват правата на акционерите по чл. 194, ал. 1 и 2 от ТЗ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във