Банкеръ Daily

Новини

Мирослав Севлиевски влезе в мениджмънта на инвестиционния посредник Интеркапитал Маркетс

Бившият енергиен министър Мирослав Севлиевски стана член на съвета на директорите на инвестиционния посредник Интеркапитал Маркетс АД.
Това стана след като Ралица Агайн, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление Надзор на инвестиционната дейност, подписа решението за одобрение.
Интеркапитал Маркетс АД e основано през 2002 г. и получава лиценз за дейност като инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор за България и чужбина през февруари 2003 година. Дружеството е пълноправен член на БФБ-София (единственият организиран пазар на акции в България) и на Централния депозитар. За търговия с ценни книжа в чужбина се използват различни брокери за всеки основен международен пазар.
От 2004 г. Интеркапитал Маркетс предоставя цялостни консултантски услуги на компании от сектора на строителното предприемачество и конултира Интеркапитал пропърти Дивелопмънт АДСИЦ - публично дружество, занимаващо се със строително предприемачество.
Основният акционер в дружеството е Николай Майстер с дял от 26% от капитала. Останалата част от книжата се държат от няколко лица и компании с дялове под 10% всеки.
Николай Майстер е един от двамата изпълнителни директори, който наблюдава всички ежедневни дейности и взима активна роля във всички стратегически проекти за развитие.
Гроздан Караджов е вторият изпълнителен директор. Бил е председател на съвета на директорите на Българската телекомуникационна компания от 1997 до 2001, също така и член на Надзорния съвет на Българска Пощенска Банка от 1998 до 2003. От април 2005-а Караджов работи като изпълнителен директор на Керос България, дъщерно дружество на испански производител на керамични изделия, който в момента стартира производство в България. Също така той взема активно участие в няколко строително-предприемачески проекта.

Facebook logo
Бъдете с нас и във