Банкеръ Daily

Новини

Мирослав Найденов поииска „Рибни ресурси” ЕООД да остане държавно дружество

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов ще внесе в Министерски съвет проект за изменение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Предвижда се промяна на списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях. В него се предлага да бъде включено ново търговско дружество - „Рибни ресурси” ЕООД, гр. Созопол, което не може да бъде обект на приватизация заради стратегическия характер и обществения интерес на рибарско „Пристанище Созопол”.
Предвижда се в капитала на „Рибни ресурси” ЕООД да бъдат апортирани недвижими имоти, които са подходящи за изграждането и регистрирането на още две рибарски пристанища във Варна и Балчик. С това изграждане ще се покрият поне минимално нуждите на този важен бранш в северната част на Българското Черноморие. Предоставянето на качествени пристанищни услуги е важна за региона, тъй като риболовната промишленост заема водещо място в местната икономика.
Това е ясен знак и за изпълнение на Общата политика в областта на рибарството и за развитието на сектора у нас.

Facebook logo
Бъдете с нас и във