Банкеръ Daily

Новини

МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРЕДСТАВИ ПОЗИЦИЯТА НИ ПО ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС

Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов представи позицията на България относно законодателните предложения по прегледа на Общата селскостопанска политика в рамките на неформалното заседание на Съвета на министрите на земеделието на държавите-членки на ЕС.
Той заяви, че страната ни напълно споделя мнението, че историческият подход, използван в реформата от 2003 г. за определяне нивата на директно подпомагане, сега губи своята надеждност. Подкрепяме заключението на ЕК, че с течение на времето ще става все по-трудно да бъдат оправдавани различията в индивидуалните нива на подкрепа, посочи министър Цветанов. За съжаление не откриваме напредък в тази насока в настоящите законодателни предложения по прегледа на ОСП, подчерта министър Цветанов.
Приспособяването на българските земеделски производители към високите стандарти, които съвсем правилно са поставени като условие за получаване на подпомагане от Общността, налага остра нужда от сериозни инвестиции в техните стопанства. Поради тази причина е важно за България и Румъния да бъде удължен периода за пълното прилагане на изискванията за кръстосаното съответствие до 2016 г., заяви министър Валери Цветанов.
По отношение на Схемата за единно плащане на площ, министър Цветанов посочи, че България оценява предложението на Комисията за удължаване на периода за прилагане й до 2013 г. Смятаме, че Схемата за единно плащане на площ трябва да бъде запазена възможно най-дълго и всички нейни позитивни параметри трябва да бъдат прехвърлени в системата, която ще се прилага след 2013 г.
Министър Цветанов подчерта, че за Европа е необходимо да запази силен Първи стълб на ОСП, така че европейските фермери да останат мотивирани да продължат своите селскостопански дейности. По отношение на Втори стълб на ОСП, министърът каза, че той трябва да се развива, но не за сметка на първи.
В контекста на дискусиите, проведени по време на последното заседание на Съвета за ролята на малките ферми, министър Цветанов изрази резерви по отношение на предложението за налагане на минимални прагове за директните плащания, различни от тези, които вече се прилагат в страната. „Както много от нас подчертаха, малките ферми биха могли да имат значителен принос към постигането на баланс между търсенето и предлагането”, посочи още министър Цветанов на заседанието на министрите по земеделие на ЕС в Словения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във