Банкеръ Daily

Новини

МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОТКРИ НОВАТА СГРАДА В БОЛНИЦАТА ПО ОНКОЛОГИЯ

Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев откри новата сграда на Клиника по патоморфология на туморите в Националната онкологична болница и взе участие в организираната по този повод научна конференция на тема „Съвременни имуноморфологични изследвания в диагностиката на туморите”.
За оборудването на новата сграда и закупуване на специализирана апаратура Министерството на здравеопазването е предоставило целеви средства само през 2007 г. на стойност 4,5 млн. лв., заяви министър Желев при откриването на научната конференция. Той подчерта, че министерството обръща специално внимание на лечението на онкологично болните. Осигуряването на достатъчно лекарствени средства е сред приоритетите в политиката на МЗ. Министър Желев съобщи, че ще направи всичко възможно да се осигурят повече от досегашните 120 млн. лв. за необходимите лекарства.
Министър Желев обърна специално внимание, че проблемите на онкологията са категоричен и ясен ангажимент на държавата. Той съобщи, че до 8 месеца Националната онкологична болница ще разполага и с нов линеен ускорител, който ще бъде закупен по линия на заем със Световна банка.
Годишно в Клиниката се правят над 40 хиляди биопсии и над 8 хиляди цитологии, съобщи изпълнителният директор на СБАЛО доц. Петранка Троянова. Клиниката по патоморфология на туморите е построена в съответствие със съвременните стандарти и изисквания. Тя разполага с модерно обзаведени секционни зали, лаборатории по хистопатология, имунохистохимия и цитология. В Клиниката се извършва съвременна имуноморфологична и диференциална диагностика на тумори, изследват се редица онкогенни протеини, туморни и пролиферативни маркери и др.

Facebook logo
Бъдете с нас и във