Банкеръ Daily

Новини

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВ ПРЕДЛАГА СЕРИЯ ОТ МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ПАРИТЕ ОТ ЕС

Последните доклади от Брюксел, както и публикациите за България в международната преса, показват, че ЕК има сериозни претенции по отношение на прозрачността на процедурите в България – и на тези, свързани с еврофондовете, и други. Ясно е, че с повърхностни мерки и имитация на дейности няма да излезем от тази ситуация. Освен това, обществото очаква не само парите на европейските, но и парите на българските данъкоплатци да се изразходват по-прозрачно.
В тази връзка, министърът на държавната администрация Николай Василев предлагаме на Правителството да предприеме следните действия:
Обществени поръчки и конкурсни процедури за еврофондовете:
Да се спазва духът на новия ЗОП във всички процедури - особено при процедурите по еврофондовете - дори и преди приемането на промените в ЗОП от НС. В най-голяма степен става дума за привличане на външни лица (от други ведомства, НПО и др.) в оценителните комисии.
МС да обяви мораториум върху всички анекси по обществени поръчки, след което да се извършат и законодателни промени в тази посока.
Да се създаде механизъм за превантивен контрол (преди сключването на договорите) върху бенефициентите с цел избягване на конфликт на интереси и наличието на свързани лица. ОЛАФ би могла да се включи още на този етап.
МС да обяви мораториум върху всички замени на недвижими имоти, след което да се извършат и законодателни промени в тази посока.
МС да приеме промени в Правилника за разпореждане с активи на държавните и общински дружества в посока на повече конкурентност и прозрачност на процедурите. Проектът вече е готов. МИЕ да го внесе в МС.
МС да обяви мораториум върху продажбите на ведомствени жилища на политически лица до края на мандата.
Комисията за превенция и противодействие на корупцията (КППК) към МС да бъде сериозно реформирана, или закрита и заменена с друг орган.
Премиерът да определи лице или екип в МС (може да е съществуващо лице или дирекция), което да изпълнява ролята на compliance officer - служител, който да следи дали определени действия на министри и др. политически лица от изпълнителната власт са в съответствие със законодателството, етичните кодекси и общоприетите морални норми.

Facebook logo
Бъдете с нас и във