Банкеръ Daily

Новини

МИНИСТЪР ВАСИЛЕВ ОБЯВИ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОПАК

Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) обявява открита процедура за сключване на договор за извършването на дейности за целите на дирекция „Управление на програми и проекти”, в качеството й на управляващ орган по Оперативна програма „Административен капацитет”, съобщиха от министерството. Предмет на поръчката: „1. Проверки на място по проекти на бенефициенти, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет”; 2. Проверки на подадените от бенефициентите междинни технически доклади”.
Срокът за подаване на оферти от кандидатите е до 17.00 часа на 25 май 2009 г.
При оценяването на офертите 50% тежест има предлаганата цена, 26% тежест има техническата оценка и 24% има опитът на участника. Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта. Цената за закупуване на документацията е 20 лева.
Повече подробности за тази обществена поръчка ще намерите в сайта на МДААР, рубрика Обществени поръчки/Документи.

Facebook logo
Бъдете с нас и във