Банкеръ Daily

Новини

Министър Попова представя Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система

Министерството на правосъдието организира обществена дискусия по проекта на Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в ЕС, изготвен от министерството с участието на правни неправителствени организации. Обсъждането ще се проведе в Налодното събрание от 10 ч. в зала „Изток”.
Министърът на правосъдието Маргарита Попова ще представи управленските цели и приоритети, заложени в стратегията, механизмите за осигуряване на нейното ефективно прилагане и гарантиране участието на гражданското общество при реализирането й. Министерството организира широко публично обсъждане на документа, за да обедини около общи цели и ангажименти за реформа в правораздаването управляващите власти и гражданския сектор в страната, както и да фокусира обществения диалог върху проблемите на съдебната реформа и възможностите за дългосрочно и устойчиво справяне с тях.
За участие в дискусията са поканени председателят на Народното събрание, лидерите на парламентарните групи в НС, народни представители, висши магистрати, представители на изпълнителната власт, на адвокатурата, Националния институт на правосъдието, Магистратският и Общественият съвет към министъра на правосъдието, представители на юридическите съсловни организации, на гражданското общество и медиите.
Текстът на „Стратегия за продължаване на реформата на съдебната система в условията на пълноправно членство в Европейския съюз” е достъпен на интернет-страницата на Министерството на правосъдието на адрес: www.justice.government.bg.

Facebook logo
Бъдете с нас и във