Банкеръ Daily

Новини

Министър Нона Караджова ръководи българската делегация на 10-та среща по Конвенцията за биологично разнообразие в Япония

Министър Нона Караджова ръководи българската делегация в град Нагоя, Япония, за участие в 10-та среща на Конференцията на страните по Конвенцията за биологично разнообразие (КБР), която се провежда в периода 18-29 октомври, съобщиха от Министерството на околната среда и водите. Министерският сегмент на срещата е в последните три дни – от 27 до 29 октомври.
Конференцията на страните се организира на всеки две години. През 2010 г., която е обявена от ООН за Международна година на биологичното разнообразие, Секретариатът на Конвенцията за биологичното разнообразие оценява изпълнението на целите за опазване на биологичното разнообразие в 193-те страни - членки на конвенцията.
Правителствата ще се срещнат, за да предприемат действия и да подготвят финалните документи за следващите стъпки за предотвратяване на загубата на биологично разнообразие, които се очаква да бъдат гласувани по време на министерския сегмент. Очаква се взетите решения да определят политиката на международно ниво в областта на опазване на биологичното разнообразие.
Целта е на политическо ниво да се постигне разбиране за важността на биоразнообразието (респ. на природата и околната среда), за да се вземат такива политически решения и да се прилагат такива политики за развитие, които да доведат до намаляване на негативните тенденции и до възстановяване на влошените или загубени функции на природните екосистеми.
Основната идея е интеграцията на биоразнообразието в секторните политики. Разпределянето на задълженията и поемането на отговорност от страна на икономическите сектори трябва да доведе до намаляване на заплахите, увеличаване на ефекта от полаганите усилия за опазване на природата и в крайна сметка до реални резултати за възстановяване и поддържане на екосистемите.
На 10-та среща на Конференцията на страните-членки на Конвенцията по биологично разнообразие се очаква да бъде одобрен Стратегически план за Конвенцията, включващ цели за опазване на биоразнообразието след 2010 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във