Банкеръ Daily

Новини

Министър Найденов участва в заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов участва в заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство в Брюксел.
Съгласно предварителния дневен ред държавите-членки ще обменят мнения по два документа, изготвени от Председателството на ЕС: „Конкурентоспособност на европейския модел за хранително-вкусова промишленост в международен план” и „Равенство между половете в селските райони”.
Председателството ще представи информация относно подготовката на горите за изменението на климата (Последващи действия във връзка с Конференцията във Валсаин и Заключенията на Съвета) и относно общите заключения на 27-мата Конференция на разплащателните агенции на ЕС.

Facebook logo
Бъдете с нас и във