Банкеръ Daily

Новини

МИНИСТЪР ДАНАИЛОВ ЩЕ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА ЕС ПО ВЪПРОСИ НА КУЛТУРАТА

Министърът на културата проф. Стефан Данаилов ще участва на 21 юли /понеделник/ в двудневното неформално заседание на Съвета на ЕС в областта култура и аудиовизуална политика, което се провежда в Париж. Това е първата проява на високо равнище в рамките на програмата на Френското председателство.
В дневния ред на заседанието на 21 юли се предвижда министрите да проведат свободна дискусия относно предприемането на специфични мерки в рамките на ЕС за използване на всички възможности с оглед улесняване обществения достъп до културно наследство и неговото популяризиране. Всички държави-членки са приканени да споделят своя опит на национално ниво за борба с нелегалния трафик на културни ценности, която е важен фактор за опазването на публичното и частно европейско наследство.
Ще се обменят мнения и по инициативата „Европейски знак за наследство”, възникнала през 2006 г., по предложение на министрите на културата на Франция и Унгария. Целта на тази инициатива е да се идентифицират и свържат в мрежа обекти на културното наследство, паметни места, природни резервати, пейзажи, включително от областта на съвременното и нематериалното наследство, на които по унифицирани за всички европейски страни критерии се присъжда новоучреденият „Европейски знак за наследство”.
На 22 юли министрите ще обсъдят въпроси в областта на аудиовизуалната политика, като вниманието специално ще бъде насочено към въпросите, свързани с прегледа на аудиовизуалните аспекти на реформата, извършена в управлението на радиочестотния спектър, предприемането на адекватни мерки по отношение опазване правата на интелектуалната собственост в цифрова среда, задължението за излъчване на „must-carry” канали. Тази дискусия цели да се улесни въздействието на реформата върху аудиовизулната регулация и способността на държавите-членки да предизвикат обществен интерес и оценка на поставените цели.
В края на заседанието на Съвета ще се състои пресконференция. Тя е насрочена за 12.30 ч. на 22 юли.
В 18.30 ч. на 22 юли в Галерия „Пон Ньоф” в Париж - изложбена зала на едноименната асоциация, чийто президент е Бернадет Ширак, ще бъде открита изложбата „Буквите на България – Азбука на Европа”. По-късно същата вечер - в 21.00 ч. върху фасадата на българското посолство ще бъде представена светлинната инсталация „Отвъд видимото”, чиито автори и изпълнители са Валентин Стефанов и Нина Ковачева. Това са първите две прояви от програмата на българското участие в „Европейски културен сезон”, който се провежда във Франция от юли до декември тази година. В подготовката на представянето на България в „Европейски културен сезон” участват нашето Министерство на културата, Министерство на външните работи, Посолство на Р България в Париж, Постоянното представителство на България при ЮНЕСКО, Държавен културен институт към МВнР и Български културен институт - Париж

Facebook logo
Бъдете с нас и във