Банкеръ Daily

Новини

МИНИСТЪР ЦВТАНОВ ЩЕ УЧАСТВА В СЪВЕТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ НА ЕС

Министърът на земеделието и храните Валери Цветанов ще участва в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 22-23 юни 2009 г. в Люксембург.
На него ще бъдат приети Заключения относно бъдещето на Общата селскостопанска политика по съобщението на Европейската комисия относно политиката за качество на селскостопанските продукти, както и по съобщението на Комисията „За по-точно насочване на помощите за земеделски производители в райони с неблагоприятни природни условия“.
В областта на рибарството се очаква да бъдат приети Заключения относно устойчивото развитие на аквакултурите в Общността. Министрите ще проведат политически дебат по предложението за регламент на Съвета за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране спазването на правилата на Общата политика в областта на рибарството.
Очаква се на срещата Комисията да представи информация за прилагането на Плана за действие за опростяване и подобряване на Общата политика в областта на рибарството (2006-2008 г.)

Facebook logo
Бъдете с нас и във