Банкеръ Daily

Новини

Министър Цветков откри рехабилитираната сграда на жп гара Плевен

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков откри рехабилитираната и преустроена жп гара в Плевен. Тя е построена през 1889 г. и е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата.
В резултат от дългогодишната експлоатация, сградата на жп гарата беше в изключително лошо състояние. Това наложило извършването на модернизация, преустройство и ремонт на приемното здание на гара Плевен и съществуващите инсталации. Ремонтът на жп гара Плевен има за цел да се гарантира сигурността на пътниците и състоянието на гаровия комплекс да бъде в съответствие с Европейските директиви в областта.
Стойността на договора за рехабилитация и преустройство на гарата е 2 933 087 лева. Възложител е Национална компания „Железопътна инфраструктура”, а изпълнител фирма „Кейбилд” ЕАД, София.
През пролетта на миналата година стартира преустройството, като за първата половина на 2009 г. бяха усвоени 467 243 лева. Основната част от ремонтните работи на приемното здание на жп гара Плевен са извършени през второто полугодие на 2009 г. Изпълнената работа по обекта за посочения период е на стойност 958 629 лева. Със съдействието на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерство на финансите е осигурен необходимият финансов ресурс за извършването на вече започнатата работа по рехабилатацията. Осигурени са средства в размер на 1 507 213 лева, необходими за разплащане и приключване на работата по договора в срок.

***

Гара Плевен е една от входните врати на областния и административен център град Плевен. През 1889 г. с пускането в експлоатация на жп линията Роман-Плевен-Шумен, е изградено първото приемно здание за града (сегашната жп гара Плевен-запад). Развитието на града в югоизточна посока довежда до построяването през 1931 г. на сегашната гара Плевен. През 1979 г. Сградата на гара Плевен е обявена за архитектурно-строителен паметник на културата от 1979 г.

Facebook logo
Бъдете с нас и във