Банкеръ Daily

Новини

Министерството на земеделието обяви конкурс за доставчик на ИНТЕРНЕТ

Министерството на земеделието обяви открита процедура по Закона за обществените поръчки за осъществяване на обща защитена комуникационна среда за офисите на министерство в София и страната и предоставяне на интернет.
Документация за участие може да се получи до 18 юни 2010 година.
Гаранция за участие 2 000 лв., а за изпълнение - 5% от ценовото предложение.
Участниците в процедурата следва да са изпълнили през последните три години минимум три договора, сходни с предмета на настоящата поръчка, същите следва да са придружени от референции. Кандидати трябва да представят и най-малко три препоръки, свързани с дейността - предмет на поръчката от други възложители, става ясно още от обявата в Агенцията по обществени поръчки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във