Банкеръ Daily

Новини

Министерството на здравеопазването купува лекарства за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

Министерството на здравеопазването чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за доставка на лекарствени продукти по прекратени позиции от обществена поръчка с предмет Доставка на лекарствени продукти за 2011 г., отпускани по реда на Наредба № 34/2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани, за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за лечение на пациенти със СПИН, туберкулоза, психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на опиоиди, синдром на зависимост.
Документация за участие може да се получи до 21 април.

Facebook logo
Бъдете с нас и във