Банкеръ Daily

Новини

Министерството на труда се включва в проекта Европейска година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010

Министерството на труда и социалната политика чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за осигуряване на логистика за организация и провеждане на публични събития на национално и общинско ниво - конференции, семинари, кръгли маси, срещи, изложби и други при осъществяване на проект Изпълнение на ангажиментите на Република България по организацията и провеждането на европейската година на борбата с бедността и социалното изключване – 2010.
Обществената поръчка включва: а) техническа подготовка - цялостно логистично осигуряване на събитията, предмет на настоящата поръчка; подготовка на график, покани за събитието и програма за събитието; осигуряване на хотели и заседателни зали; осигуряване на консумативи за участниците; осигуряване на техника. б) организация на публичните събития - цялостна логистична организация по осигуряване на транспорт за участниците (ако се предвижда такъв); настаняване в хотелите, регистрация на участниците; осигуряване на кафе-паузи, обяд и вечеря, (когато са предвидени такива) на участниците, подготовка и техническо оборудване на залите, разпределение на консумативи и материали.
Срокът на изпълнение на договора е до 31 декември 2010 година. Събитията, предмет на настоящата поръчка, ще се осъществяват по график, представен от възложителя на изпълнителя.
Документация за участие може да се получи до 4 юни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във