Банкеръ Daily

Новини

Министерството на труда отпуска още 300 хил. лв. на Видин за проекта за предоставяне на социални услуги

Министерството на труда и социалната политика е увеличило от 900 хил. на 1.2 млн. лева средствата, предвидени за община Видин в проекта Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи, съобщиха от пресцентъра на общината. Другата промяна е, че във Видин ще се създадат не един, а два центъра от семеен тип за настаняване на деца и едно защитено жилище.
За изграждане и оборудване на Център се предвиждат близо 490 хил. лева, за защитено жилище – около 200 хил. лева. Определени са вече и терените за изграждане на двата центъра и защитеното жилище. Екип от Община Видин вече е направил оглед на местата за строеж. Видин е сред пилотните общини включени в проекта на Министерството на труда и социалната политика Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в общността за рискови групи. В началото на месец януари кметът Румен Видов е бил на работна среща в Министерски съвет, на която е обсъдено включването на община Видин в проекта.
Средствата ще се осигурят от Европейската комисия и държавния бюджет. Целта е създаване и развитие на мрежа от социални и здравни услуги. Цели се още - укрепване на системата за повишаване благосъстоянието на децата и деинституционализация на лица с увреждания и възрастни хора, настанени в специализирани институции, както и подобряване качеството на живот на хората с увреждания. Позицията на МТСП община Видин да бъде включена с приоритет е продиктувана от факта, че социалната политика в този регион е много добре развита.
През 2011 г. предстои настаняването на първите възрастни хора в социалния дом в село Кутово, както и отварянето на врати на Комплекса за социални услуги, създаден в партньорство с УНИЦЕФ. Този проект също ще се представи на правителството като пилотен за страната. Идеята е да се реализира и в други населени места.

Facebook logo
Бъдете с нас и във