Банкеръ Daily

Новини

Министерството на труда организира семинар в Смолян, посветен на туризма

Министерството на труда организира семинар в Смолян на тема „Туризмът като ключов сектор за осигуряване на заетост в България и Австрия. Той ще се проведе на 10 и 11 март в Бьлгаро-германския център за професионално обучение (БГЦПО). Семинарът се организира в рамките на Проект за сътрудничество в областта на политиката на пазара на труда между Федералното министерство на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия и Министерството на труда и социалната политика на България.
Основната цел на семинара е представяне на австрийския и българския опит и добри практики по въпроси, свързани с туризма като сектор за икономическо развитие и осигуряване на заетост, потребностите и изискванията към работната сила, обучението и квалификацията по професии в областта на туризма и други.
В семинара ще участват представители на Министерството на труда, социалните въпроси и защита на потребителите на Австрия, организации на социалните партньори от Австрия, Института за изследване на туризма и свободното време, Австрийския институт за икономически изследвания, Министерство на труда и социалната политика на България, Национална агенция за професионално образование и обучение, Агенция по заетостта, дирекция „Регионална служба по заетостта - Пловдив, дирекции „Бюро по труда - област Смолян, Регионална туристическа асоциация „Родопи – Смолян и представители на социалните партньори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във