Банкеръ Daily

Новини

Министерството на транспрота дава на концесия четири летища

Кабинетът одобри доклад за намеренията на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията да започне подготвителни действия за предоставяне на концесия на четири граждански летища за обществено ползване или на обособени части от тях. Това са летищата в Русе, Горна Оряховица и Пловдив и карготерминалът на летище София, съобщиха от правителствената информационна служба. С преминаването на летищата за бъдещо стопанисване от силни икономически субекти от частния сектор с доказан капацитет за управление и поддържане на обектите на свой риск, ще се постигне по-ефективното им стопанисване, тяхната модернизация съгласно европейските стандарти, разгръщане възможностите за търговска и друга съпътстваща стопанска дейност и създаване на нови работни места. Държавата запазва контролни и регулаторни функции, както и собствеността върху активите, съществуващи в момента или построени от концесионера през срока на концесията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във