Банкеръ Daily

Новини

Министерството на транспорта организира кръгла маса с бизнес организации за представяне на проект по ОПАК

Министерството на транспорта организира кръгла маса с бизнес организации във връзка с изпълнение на проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”, подкрепен от Оперативната програма „Административен капацитет”, съфинансиранa от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. По време на събитието бяха представени и консултирани избраните за реализация по електронен път административни услуги и технологията за реализацията им.
Изборът на услугите е в напреднал етап, а след конкурса за изпълнител ще стартира тяхната реализация. Чрез използването на избраните услуги ще се намали значително времето за тяхното изпълнение.
В съответствие със заложените в проектното предложение дейности, предстои реализацията на 50 приоритетни електронни услуги за централната администрация и до 50 за общините след провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки
Във Форума участваха представители на Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, Асоциация на банките в България, Национална предприемаческа и занаятчийска камара, Асоциация на индустриалния капитал в България, Български Пощенски Съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във