Банкеръ Daily

Новини

Министерството на транспорта не съгласува общия устройствен план на община Варна и градаМинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията не съгласува общия устройствен план на община Варна и града поради противоречия с изискванията за изграждане на писта на летище Варна и поради факта, че пристанище Варна и прилежащата му територия са изключително държавна собственост и всички планове за него са заложени в Националната стратегия за развитието на пристанищата за обществен транспорт 2008 – 2015 година. Информацията е от пресцентъра на министерството.
Община Варна отказа предложението на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) за експертна помощ при изготвянето на общ устройствен план (ОПУ) на община Варна и града по въпроси, които са в изцяло в компетенциите на МТИТС.
По отношение на Гражданско летище за обществено ползване Варна и посочените основания за резервиране на терен за изграждане на коса писта считаме, че същата е неизпълнима от техническа гледна точка и, че изискванията за сигурност и безопасност не могат да се изпълнят.
Наред с това, в Сборника за аеронавигационна информация на Р България са заложени противошумни процедури за излитане и кацане, с което се намалява ошумяването на жилищни райони в гр. Варна, разположени в близост до летището.
Този проблем се решава чрез ограничения относно типовете самолети, неотговарящи на изискванията на Наредба №16 от 14 януари 1999 г. за авиационния шум и газовите емисии на авиационните двигатели.
Относно Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, е възприета перспективата за освобождаване от търговска дейност и приобщаване към градската част само на корабни места № 1-5 с прилежащата им територия. Също така и предоставянето на зона за обществен достъп, а именно Изграждане на пътнически терминал с бизнес център на Пристанище Варна-Изток.
Територията, западно от корабно място № 5, следва да запази статута и функционалното си предназначение, поради обстоятелството, че същата съобразно Националната програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт е включена в списъка на специализираните пристанищни терминали, подлежащи на концесиониране.
Всички материали, получени от община Варна, касаещи развитието на морската инфраструктура не са съобразени с Националната стратегия за развитието на пристанищата за обществен транспорт 2008 – 2015 година. Освен това, в допълнение са нанесени като съществуващи нерегистрирани рибарски, яхтени и пътнически пристанища на несъществуващ към настоящия момент круизен транспорт.
Териториите на пристанищата не са нанесени и не могат да се проверят, както и да се нанесат настъпилите изменения, а именно – новата строителна граница на вълнолома.
Местоположението на показаните в проекта на общ устройствен план на община Варна и града, както и предстоящите за изграждане пристанища и терените, определени за бъдещи пристанищни дейности, не са съобразени с актуализирания Генерален план за развитие на пристанище Варна.
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще съгласува общия устройствен план на община Варна и града след като бъдат приведени в изпълнение всички изисквания.

Facebook logo
Бъдете с нас и във