Банкеръ Daily

Новини

Министерството на правосъдието търси преводачи от чужд език на български език и от български на чужд език на специализирани документи

Министерството на правосъдието чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за избор на фирма за извършване на писмени преводи от чужд език на български език и от български език на чужд език за нуждите на министерството.
Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги под формата на писмени преводи от чужд на български език и от български на чужд език по повод взаимоотношенията на Министерството на правосъдието със структурите на Европейския съюз, структурите на Съвета на Европа, преводи на материали от и за други международни организации (ООН, НАТО, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и др.), преводи по международна правна помощ (съдебни поръчки по граждански и наказателни дела, следствени поръчки, екстрадиции, екзекватури на съдебни решения, трансфери на осъдени лица, признаване и изпълнение на чужди присъди и др.).
В обсега на поръчката влизат и преводи на обобщени справки за дейността на институциите в съдебната и изпълнителната власт, законопроекти и мотиви към тях, статистически анализи и др. специализирана информация свързана с дейността на министерството.
В обекта на поръчката се включват и машинописни услуги, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител и/или в електронен формат (DOC, PDF, XLS) посредством запис върху магнитен носител, компакт-диск или чрез e-mail (електронна поща).
Обектът на обществената поръчка включва: писмени преводи по групи езици. В първата са: английски, френски, немски, италиански, испански, руски, а във втората - португалски, гръцки, турски, унгарски, румънски, полски, словашки, словенски, чешки, сръбски, хърватски, македонски, молдовски. В третата група са включени норвежки, датски, шведски, фламандски, албански, арабски, иврит, китайски, фински, индийски, японски, корейски, арменски и украински (при необходимост могат да бъдат заявявани в процеса на изпълнение на обществената поръчка от страна на възложителя).
Писмените преводи са разделени на две групи в зависимост от срока, за който следва да бъдат извършени: експресни и обикновени.
Документация за участие може да се получи до 1 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във