Банкеръ Daily

Новини

Министерството на правосъдието обновява информационната си система за производството по несъстоятелност

Министерството на правосъдието чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки набира оферти за обновяване на информационната система за производството по несъстоятелност, интеграция с други системи, организация на дейността по въвеждане на данни и съпътстващо обучение.
Обект на обществената поръчка е предоставянето на услуги, подробно описани в техническото задание ( Приложение № 4 към документацията ). Тя се възлага в изпълнение на проект: Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност, подприоритет 1.5 Прозрачна и ефективна съдебна система на ОПАК по договор № К 09-15-5-С/09.10.2009 година. Чрез нея се изпълнява основната част от аналитичните, консултантски и правни дейности по проекта.
Документация за участие може да се получи до 8 ноември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във