Банкеръ Daily

Новини

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО ПОЛУЧАВА 11,5 МЛН. ЛВ. ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ

Министерство на образованието и науката ще получи 11,5 млн. лева за ремонт, реконструкция, обновяване, доставка на оборудване, извършване на одити за енергопотребление, внедряване на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа за хора с увреждания до училищата държавна собственост, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
Средствата са по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-02/2008 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” от Оперативна програма „Регионално развитие”. Чрез предоставената финансова подкрепа ще се извършат инвестиции в 11 сгради – публична държавна собственост, които се ползват от 14 образователни институции. Общо 7 782 ученика, от тях 132 деца с увреждания и 868 ученици в неравностойно положение, вкл. 421 от малцинствени групи ще бъдат пряко повлияни от подобрените условия, в които ще се обучават .
Схемата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Подписването ще се състои утре - 12 юни 2009 г., петък, от 11.00 часа в зала „Пресцентър” на МРРБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във