Банкеръ Daily

Новини

Министерството на образованието набира проекти за подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени

В рамките на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. Министерството на образованието, младежта и науката стартира операция BG051PO001-3.3.06 Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, която ще се реализира на територията на цялата страна и в страните от Евросъюза и ще се финансира от Европейския социален фонд и националния бюджет.
Програмата е на обща стойност 8 млн. лева.
За тези средства могат да кандидатстват висши училища, БАН и други научни организации, включително и в партньорство с работодатели.
Дейностите по изпълнението на един проект трябва да приключат до 31 октомври 2014 г., а безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 800 хил. лева.
Краният срок за кандидатстване е 13 септември 2011 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във