Банкеръ Daily

Новини

Министерството на културата избира фирма за проектиране за обект: Тракийска гробница край село Александрово

Министерството на културата чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки избира фирма за проектиране за обект: Тракийска гробница край село Александрово.
Поръчката включва дейностите по проучване, консервация и реставрация, експониране и опазване.
Проектът е свързан с изпълнението на Средносрочната рамкова инвестиционна програма от Министерството на културата в качеството му на конкретен бенефициент, съгласно Рамково споразумение по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма.
Документация за участие може да се получи до 29 октомври.

Facebook logo
Бъдете с нас и във