Банкеръ Daily

Новини

Министерството на икономиката проучва конкурентоспособността на българската икономика

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез събиране на най-малко три ценови предложения с предмет Извършване на социологическо проучване за оценка на конкурентоспособността на българската икономика. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.
Офертите се набират по реда на чл. 2, ал.1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за изпълнение на следните дейности:
- дейност 1: Осигуряване на обобщени данни по предварително зададен въпросник за експертното мнение на бизнес средите за конкурентоспособността на българската икономика.
- дейност 2: Изготвяне на анализ на база получените резултати от направеното социологическо изследване.
- дейност 3: Изчисляване на качествен индекс на конкурентоспособност по зададена методология.
Предлаганата цена не трябва да надхвърля 15 хил. лв., без ДДС.
Приложение:
- Техническо задание за провеждане на социологическо проучване, (pdf, 140KB);
- Покана за участие до Агенция Афис
- Покана за участие до Алфа рисърч
- Покана за участие до Естат
- Покана за участие до Галъп Интернешънъл
- Покана за участие до МБМД рисърч
- Покана за участие до Сова Харис
- Покана за участие до Витоша рисърч
Офертите следва да бъдат адресирани до Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, София, ул. Славянска № 8, за дирекция Обща икономическа политика.
Краен срок за получаване на офертите: 30 октомври 2009 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във