Банкеръ Daily

Новини

Министерството на икономиката открива приемна по Оперативната програма Конкурентоспособност


Дирекция Европейски фондове по конкурентоспособност, която е Управляващ орган по Оперативна програма Конкурентоспособност, откри приемна за граждани от 1 ноември, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Приемната ще работи всяка сряда от 14 до 16 часа в сградата на МИЕТ на ул. Славянска №8 в София. Посещението в приемната става след предварително записване. Повече подробности могат да се видят на специализирания сайт на ОП Конкурентоспособност -http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_210.html.
Организирането на приемната е част от политиката на МИЕТ за откритост и прозрачност при финансирането по ОП Конкурентоспособност. Тя цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на Евросъюза.

Facebook logo
Бъдете с нас и във