Банкеръ Daily

Новини

Министерството на финансите ще финансира бюджета чрез активно управление на държавния дълг

Политиката по управление на държавния дълг през 2012 г. ще бъде насочена към осигуряване на необходимите ресурси за финансиране на бюджета и рефинансиране при възможно най-ниска цена с основен акцент стабилна дългова структура и разумна степен на риск. Това се казва в становище на Министерството на финансите. Повишеният инвестиционен клас рейтинг на страната и стабилната макроикономическа и финансова политика обезпечават възможностите й за свободно пазарно-ориентирано финансиране както на местния, така и на международните капиталови пазари.


Максималният размер на държавния дълг, заложен в проекта на Закона за държавния бюджет на за 2012 г. е 15 300 млн. лв., от които 4 200 млн. лв. нов дълг. За сравнение, заложеният максимален размер на държавния дълг в бюджет 2011 г. е 14 600 млн. лв., от които 3 900 млн. лв. е максимално допустимият размер на нов дълг. Съотношението държавен дълг/БВП по бюджета за 2011 г. е 19.06%, като очакванията към края на бюджетната година са да не надвишава 16%. Заложеният максимален размер за края на 2012 г. е 18.7 на сто, информират още от ведомството на Симеон Дянков.


През 2012 г. се очаква положително нетно вътрешно финансиране по централния бюджет от операции с ДЦК в размер на 484,3 млн. лв. в резултат на емитиране на ДЦК с номинал около 1 220 млн. лв. и погашения по вътрешния дълг - 735.1 млн. лева. За 2012 г. отново е предвидена възможността при необходимост да се емитират ДЦК на международните капиталови пазари с номинал около 1 млрд. евро, които освен за финансиране на бюджета биха върнали и доверието на глобалните инвеститори, съобщават още от финансовото министерство.


Външното нетно финансиране по централния бюджет през 2012 г. се очаква да бъде положително в размер на около 1.2 млрд. евро. През 2012 г. са предвидени усвоявания по действащи и предстоящи кредитни споразумения с международни финансови институции. Около 120 млн. евро се очаква да бъдат усвоени през 2012 г. по кредитното споразумение за структурен програмен заем от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за съфинансиране на проекти, финансирани по Оперативните програми. През следващата година се очаква да стартира и изпълнението на Стратегията за партньорство със Световната банка за периода 2011-2013 г. с три заема от по 80 млн. евро за развитие на политиките (DPL) за осъществяване на реформи в железопътния сектор.


По проекта на бюджета за 2012 г. размерът на новите държавногарантирани задължения не могат да надвишават 300 млн. лв. при 460 млн. за 2011 година. Предвидените погашения през 2012 г. по външни държавни заеми са 202 млн. лева. Усвояванията по държавни инвестиционни заеми, администрирани по бюджетите на министерствата, се очаква да бъдат около 266 млн. лв. срещу 106 млн. лв. погашения, прогнозират от Министерството на финансите.


Политиката на правителството в управлението на бюджета и през 2012 г. ще бъде насочена към намаляване на фискалния дефицит и запазване на показателя bdquo;Дълг/БВП на едно от най-ниските съотношения в ЕС. Запазването на ниското ниво на този маастрихтски критерий е предпоставка за умерено възстановяване на българската икономиката в условията на дълговата криза в еврозоната, посочват от МФ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във