Банкеръ Daily

Новини

Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на шестмесечни сконтови държавни ценни книжа

За обезпечаване на инвеститорското търсене чрез предлагане на инструменти в целия спектър на дълговата крива, Министерството на финансите проведе аукцион за продажба на шестмесечни сконтови държавни ценни книжа (ДЦК). На проведения аукцион за продажба на краткосрочни ДЦК в обем от 25 млн. лв. бяха подадени поръчки за 60.5 млн. лв. или търсенето надвиши с близо 2,5 пъти предлагането.
Въпреки високото търсене от страна на инвеститорите в български вътрешен държавен дълг, Министерството на финансите взе решение да одобри по-малък размер от предложените за продажба ДЦК. Одобрени са поръчки с обща номинална стойност 1.8 млн. лв., която съответства на средна годишна доходност от 1.38%.
Решението на МФ кореспондира с отсъствието на временни краткосрочни дисбаланси в ликвидността на държавните финанси и настоящите перспективи по отношение на състоянието на бюджетния баланс, както и с актуалната макроикономическа обстановка в страната. Като се отчита наличието на подходящи условия за това, въздържането от заемни операции следва да бъде допълнителен стимул на ликвидността във финансовата система и оттам за нарастване на кредита за реалния сектор.
Продължава позитивната тенденция за намаляване на спредовете спрямо бенчмарковите германски федерални облигации по всички матуритетни сегменти. Регистрираният спред към германските бундесбондове със сходен матуритет е около 0,23%. Това е най-ниският спред спрямо бундесбондовете, регистриран на първичен пазар за съкровищни бонове.
Като основни положителни резултати могат да се очертаят разнообразяването на матуритетната и валутната структура на новоемитираните ДЦК в някои от основните точки на суверенната бенчмарк крива, продължаващата активна политика по управление на държавния дълг, както и високата оценка на инвеститорите за усилията на правителството по отношение на фискалната консолидация и намерението да бъде сведен очакваният бюджетен дефицит под заложените прагове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във