Банкеръ Daily

Новини

Министерството на финансите откри зелена поръчка за рециклирана хартия и канцеларски материали

Министърът на финансите, в качеството му на Централен орган за обществени поръчки (ЦООП), е обявил открита процедура по Закона за обществените поръчки за доставка на канцеларски материали и рециклирана копирна хартия за нуждите на държавната администрация. Така се предвижда през 2011 г. тя да премине към употреба изцяло на рециклирана хартия, която ще бъде използвана при всички печатащи и копиращи устройства.
Възлагането от ЦООП на тази зелена обществена поръчка за доставка на рециклирана хартия е и в синхрон с намерението на правителството да ограничи обема на документооборота на хартия и да стимулира развитието на системата за електронен обмен на документи. С тази цел в документацията за обществената поръчка е предвидено закупуването на по-малки количества от първоначално предвижданите от министерствата, в сравнение с предходни години.
Това решение е съобразено с политиката на Европейската комисия за възлагането на зелени обществени поръчки, като се изтъкват влиянието и тенденциите в производството и потреблението, както и очакванията за благоприятен ефект върху околната среда и икономиката. Между 40-70% от всички търгове в седемте страни-членки на Европейския съюз - Австрия, Дания, Финландия, Германия, Холандия, Швеция и Великобритания, известни като Зелените-7, вече съдържат екологични критерии. Тенденцията в бъдеще е Европейската комисия да издава допълнителни директиви в тази посока, което налага и България да предприеме мерки за разширяването на кръга от възлагани зелени обществени поръчки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във