Банкеръ Daily

Новини

Министерство плаща 1.4 млн. лв. за обучение на чиновници

След като провалиха усвояването на парите за развитие на българския бизнес, сега служителите на Министерството на икономиката и енергетиката ще се учат как да управляват ефективно оперативна програма Конкурентоспособност и новото й издание Иновации и конкурентоспособност (2014 - 2020).


Притеснителна в случая обаче е сумата, която ведомството ще отдели за тази дейност, след като се предполага, че в рамките на седем години чиновниците би трябвало да са доста навътре с материала. В крайна сметка за експертните знания на служителите икономическото министерство ще плати над 1.4 млн. лева за година и половина, научи Банкеръ.


Парите ще дойдат по пета ос нa Техническа помощ към програмата. С тяхна помощ изпълнителят на поръчката ще трябва да разработят организационна стратегия, анализ и оценка на структурата, административния капацитет и потребностите от обучение на служителите на Управляващия орган на оперативна програма bdquo;Конкурентоспособност и Иновации и конкурентоспособност. Според тръжната документация знанията ще укрепят експертния потенциал на чиновниците и ще засилят контрола върху двете програми, така че средствата по тях да бъдат усвоени ефективно.


Любопитното е, че победителят в конкурса ще се ангажира с организирането и провеждането на обучения в страната и чужбина на служителите от главна дирекция bdquo;Европейски фондове за конкурентоспособностldquo; в икономическото министерство. За да участват в търга, кандидатите трябва да докажат, че през последните три години имат сключени най-малко три договора, сходни с предмета на поръчката. Тежест при избора на изпълнител ще има техническото предложение - 80%, а цената ще носи едва 20 процента, а името на избраника ще стане ясен до месец.


Справка в информационната система за наблюдение на евросредствата ИСУН показва, че до 18 ноември договорени са малко над 1.743 млрд. лева от целия бюджет (2.273 млрд. лева). От тях реално изплатени са малко над 50% - 1.278 млрд. лева.


nbsp;


nbsp;


Цветомира Личева

Facebook logo
Бъдете с нас и във