Банкеръ Daily

Новини

Министерство на земеделието получава 4 млн. лв. за поддръжката на язовири и водностопански системи

Правителството осигури допълнителни 4 млн. лв. по бюджета на Министерството на земеделието и храните, с които ще се обезпечат финансово експлоатацията и поддръжката на комплексни и значими язовири и водностопански системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите. Това са защитни диги, корекции на реки, ретензионни язовири и отводнителни системи, публична държавна собственост, съобщиха от правителствената информационна служба.
С предоставените средства се осигурява финансирането на превантивните дейности по отношение на значими за страната обекти като 254 км дунавски предпазни диги, корекции на 3138 км реки извън населените места, 248 км вътрешни предпазни диги, 15 ретензионни язовира. Тези съоръжения предпазват от заливане 1 662 000 дка, в т. ч. населени места, изградена техническа инфраструктура и земеделски земи. С предоставените средства ще се осигури и поддръжката и експлоатацията на изградените на територията на страната 40 отводнителни системи, включващи 76 отводнителни помпени станции, главни и събирателни отводнителни канали и съоръжения, които отводняват 1 491 392 дка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във