Банкеръ Daily

Новини

Министерствата на икономиката и на околната среда решиха водния проблем на Кричим

Добрата координация между министерствата на икономиката и на околната среда в основата на разрешаването на дългогодишен проблем с недостига на питейна вода за жителите на община Кричим.
За питейно-битово водоснабдяване от водите на р. Въча досега са подавани недостатъчни количества към населението от ВЕЦ Въча 1 и ВЕЦ Въча 2.
След среща между министъра на околната среда и водите Нона Караджова и заместник- министъра на икономиката, енергетиката и туризма Марий Косев бе намерено ефективно решение за осигуряване на постоянен отток от 5 куб. м. /сек. за населението на общината. Количеството е определено от МОСВ на база на норми за питейно водоснабдяване. Така проблемът, който засягаше около 18 хил. жители на общината, е разрешен.
Осигуряването на вода за жителите на община Кричим по никакъв начин не застрашава работата на двете водноелектрически централи.
Осигуряването на постоянен отток в река Въча бе крайно необходима мярка, която подпомогна решаването на два основни многогодишни проблема в Община Кричим – подобряване на питейно-битовото водоснабдяване на населении места от Община Кричим, чрез покачване нивото на водата в кладенците за подземни води, изградени в терасата на р. Въча и опазването и съхранението на водните екосистеми. това се казва в благодарственно писмо до Миминстерството на икономиката от заместник-министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

«Проблемът ни е с петгодишна давност. Досега всяка година сме изпращали поне по един сигнал за това, но днес за първи път имаме точна, навременна и адекватна реакция», каза председателят на Общинския съвет в Кричим Анка Хаджиева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във