Банкеръ Daily

Новини

Министерският съвет промени състава на ДКЕВР

Министерският съвет промени състава на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), съобщиха от правителствената пресслужба. Според изменения Закон за енергетиката съставът на ДКЕВР се формира от 7 членове, включително председател, като четирима от членовете са със стаж в енергетиката, а двама - със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията. Измененията на закона също така предвиждат в срок до три месеца от влизането му в сила, Министерският съвет да освободи председателя, заместник- председателите и членовете на ДКЕВР и на тяхно място да избере председател и 6 членове.
Правителството освободи досегашните председател, заместник председатели и членове на ДКЕВР и одобри за председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране Ангел Семерджиев и за членове: Анжела Тонева, Цветанка Андреева, Андон Георгиев Роков, Евгения Христова Харитонова, Димчо Иванов Маргитов и Милена Живкова Миланова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във