Банкеръ Daily

Новини

Министерският съвет прие предложения за промени в Закона за пощенските услуги

Министерският съвет прие предложения за промени в Закона за пощенските услуги. С промените ще се постигне либерализиране на националния пазар на пощенските услуги и неговото развитие в напълно конкурентна среда, ще се осигури устойчиво и непрекъсваемо предоставяне на универсалната пощенска услуга чрез определяне на пощенски оператор, задължен да извършва универсалната пощенска услуга на територията на цялата страна в дългосрочен план.С измененията в Закона за пощенските услуги ще се осъществи лоялна конкуренция и свободно навлизане на нови участници на пазара, желаещи да извършват услуги от обхвата на универсалната пощенска услуга, без създаване на законови ограничения и бариери.
Целта на измененията в закона е да се подобрят условията за осъществяване на оперативно взаимодействие между пощенските оператори; да се постигане по-високо качество и ориентирано към потребителите пощенско обслужване; да се повиши ефикасността и ефективността на Комисията за регулиране на съобщенията при регулирането и контролирането на пазара на пощенските услуги в напълно отворена за конкуренция пазарна среда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във