Банкеръ Daily

Новини

Министерският съвет прекрати едностранно концесията за плаж Дюни-юг

Министерският съвет прекрати едностранно Договора за предоставяне на концесия върху плаж Дюни-юг в община Созопол, съобщи пресслужбата на кабинета.
Причината е неплащане на концесионното възнаграждение от страна на концесионера Хелио-Тур-С АД за 2010 г., както и системно неизпълнение на задълженията за санитарно-хигиенно поддържане и благоустрояване на плажа, за осигуряване на необходимите санитарно-хигиенни съоръжения, питейно
водоснабдяване и плажни принадлежности.
Правителството упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред, както и за приемане на обекта в 30-дневен срок от датата на прекратяване на концесионния договор. След това той ще бъде предоставен под наем или на концесия.
На днешното заседание кабинетът прекрати по взаимно съгласие договора за предоставяне на концесия за добив на неметални полезни изкопаеми с Флинт-02 ЕООД. Фирмата извършваше добивни дейности от находище Кривня, разположено в землището на община Ветово, област Русе. Предложението за прекратяване на договора е на концесионера. До предоставянето на находището отново на концесия или до изпълнение на проект за ликвидация и рекултивация, обектът ще се управлява от областния управител на област Русе.

Facebook logo
Бъдете с нас и във