Банкеръ Daily

Новини

Министерският съвет предлага актуализация на Бюджет 2010

Министерският съвет одобри актуализация на Бюджет 2010 и го внася за разглеждане от Народното събрание, съобщиха от правителствената пресслужба.
С проекта се предлага ограничаване на нелихвените разходи и трансфери (субсидии) по републиканския бюджет за 2010 г. Предвидено е ограничаване с до 20 на сто на нелихвените разходи на държавни органи, министерства и ведомства за 2010 г. и ограничаване на разходите и трансфери/субсидии от централния бюджет за 2010 г. С това принципно се изпълнява една от одобрените от Националния съвет за тристранно сътрудничество мерки, като правителството предлага разходите за 2010 г. да се съкратят по-категорично.
Като част от тази мярка се предвижда и намаляването на размера на бюджетните взаимоотношения с общините (с изключение на разходите за функциите образование, социално подпомагане и грижи, отбрана и сигурност и одобрените средства за екологични обекти) с 20 на сто за половин година. Това е израз на усилията за оптимизиране и реформиране на бюджетните структури, което да осигури значително спестяване на публични средства. Включена е също така и мярката за ограничаване на субсидията от републиканския бюджет за политическите партии с 15 на сто. Общият ефект от ограничаването на нелихвените разходи и трансфери/субсидии от републиканския бюджет възлиза на около 1 млрд. лв. (1.5% от прогнозния БВП).
Освен това се предвижда към резерва за структурни реформи да се включи резерв за допълнителни фискални мерки, за да може да се посрещне сериозния натиск върху разходите за разплащане на възникнали неразплатени задължения от предходни години и други приоритетни разходи. Основната част от тези разходи е предназначена за обезпечаване на механизма за уреждане на задължения по републиканския бюджет чрез „Българска банка за развитие” АД, както и за разплащане на задължения по международни договори, за финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение, за премиране на тютюнопроизводителите, за субсидии за Национална компания ”Железопътна инфраструктура” и за дейности по социално подпомагане в изпълнение на договорените в рамките на НСТС мерки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във