Банкеръ Daily

Новини

Министерският съвет одобри Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба

Министерският съвет одобри Списък на оръжията и Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос. Тези документи ще заменят аналогичните списъци в досега действащото Постановление № 289 от 03.12.2009 г.
Приемането на нов Списък на оръжията отразява новия актуализиран Общ Списък на Оръжията на Европейския съюз, приет от Съвета на ЕС на 15 февруари 2010 г.
Актуализираният Списък на изделията и технологиите с двойна употреба е в съответствие с влезлия в сила Регламент (ЕО) 428/2009 на Съвета за въвеждане на режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделията и технологиите с двойна употреба.
Той интегрира съответните изменения в контролните списъци на международните режими за експортен контрол - Васенаарската договореност, Режима за контрол на ракетните технологии, Групата на ядрените доставчици и Австралийската група.

Facebook logo
Бъдете с нас и във