Банкеръ Daily

Новини

Министерският съвет одобри шесткратно увеличение на базисните цени на горските имоти спрямо 2004-а

Правителството одобри шесткратно увеличение на базисните цени на горските имоти спрямо нивото им от 2004 г., съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. Четири пъти се увеличават цените, които се заплащат при промяна на предназначението им и при учредяване право на ползване и сервитути.
Тази промяна в Наредбата за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд е продиктувана от съществуващата в последните години тенденция на свръхтърсене на недвижими имоти за строителни терени в атрактивни зони по Черноморското крайбрежие, зимните курорти, близките до регулационните граници терени, големите населени места и т. н. Първоначалните ниски цени на горските имоти са предпоставка за масово застрояване в тези зони и урбанизиране на горски територии.
Останалите промени в документа са свързани с регламентиране реда за определянето на размера на щети, нанесени върху горски имоти; възможност за служебно удължаване на срока на валидност на удостоверението за оценка; определяне на типа месторастене на земята под застроените площи в горския фонд; премахване на оценката на насаждения за реконструкция; оценка на издънкови насаждения и др.
Правителството измени и Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното. С промените се увеличават таксите, събирани от ведомството. Действащата тарифа е приета през 2006 г., а оттогава с близо 30% са увеличени цените на консумативите – най-вече на химикалите, които се използват при извършване на анализа, както и на разходите за електрическа енергия и вода.
Агенцията по лозата и виното събира такси за извършен физико-химичен и микробиологичен анализ, за утвърждаване на регионални и на качествени вина, във връзка с издаване на контролните номера на качествените вина, както и с придобиване правото на засаждане, презасаждане и право на засаждане от Националния резерв.

Facebook logo
Бъдете с нас и във