Банкеръ Daily

Новини

Mинистерският съвет одобри четири разрешения за проучване на подземни богатства в страната

Mинистерският съвет одобри четири разрешения за проучване на подземни богатства в страната.
В продължение на 6 месеца фирма Рок Трейдинг ООД, гр.Девин ще извършва проучване на строителни материали - подземни богатства в площ Белец, разположена в землището на град Девин, община Девин, област Смолян.
Минималният очакван размер на инвестициите е 23 600 лева, а стойността на мероприятията по опазване на околната среда възлизат на 2 360 лева.
В площ Кастаньола, в землищата на село Стефаново и село Друган, община Радомир, област Перник проучване на строителни материали ще извършва „Кастаньола ЕООД, гр.София. Срокът на проучвателните дейности е 1 година, а фирмата ще инвестира минимум 71 300 лева. За опазване на околната среда ще бъдат изразходени 7 130 лева.
МИКС-ПС ООД, гр. София ще извършва проучвателни дейности на строителни материали в площ Дражковица, разположена в землището на с. Горско Сливово, общ. Летница, обл. Ловеч. Срокът на разрешението е 1 година. Очакваният минимален размер на инвестициите възлиза на 44 000 лева, а мероприятията по опазване на околната среда – 4 400 лева.
В срок от 1 година ЕТ Йосифов и Син МММ-Любомир Йосифов, гр.Гоце Делчев ще извършва проучвателни работи на скално-облицовъчни материали в площ Брановица , разположена в землището на село Крушево, община Гърмен, област Благоевград.
Минималният размер на инвестициите, които фирмата ще направи е 21 000 лева, а за опазване на околната среда ще бъдат изразходени 2 100 лева.
На днешното заседание кабинетът прие решение за откриване на производство за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в площ „Блок 2 Силистра, разположена на територията на областите Силистра и Добрич. Обект на разрешението е площ от 2 652 кв.км., като срокът на проучвателните дейности ще бъде пет години. Титулярът на разрешението ще бъде определен чрез конкурс в съответствие с чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства.

Facebook logo
Бъдете с нас и във