Банкеръ Daily

Новини

МФ продаде тримесечни сконтови съкровищни облигации в обем от 15 млн. лева

Министерството на финансите проведе успешен аукцион за продажба на тримесечни сконтови съкровищни облигации в обем от 15 млн. лева.
На проведения аукцион отново беше регистриран висок инвеститорски интерес. Отчетливо силно търсене на ДЦК бе регистрирано от страна на банките - първични дилъри на ДЦК, които участваха със заявки предимно за своя сметка, но също така и за сметка на свои клиенти. Общият номинал на заявените поръчки достигна 43,5 млн. лв., като търсенето превишаваше предлагането близо три пъти. Постигнатият коефициент на покритие от 2,90 оправда предварителните очаквания за завишено инвеститорско търсене.
Постигнатата на аукциона среднопретеглена годишна доходност от 0,85% затвърждава тенденцията за намаляване на доходността на първичен пазар на ДЦК, което е видно и от отбелязания рекордно нисък спред (под 30 б.т.) спрямо бенчмарковите германски федерални облигации в този матуритетен сегмент.
Високият инвеститорски интерес към този аукцион, както и отчетливата тенденция за намаление на доходността в цялата част на суверенната дългова крива, са категорични показатели за положителното отношение на инвеститорите към провежданата от Министерството на финансите политика.

Facebook logo
Бъдете с нас и във