Банкеръ Daily

Новини

МФ: Краткосрочните индикатори за икономическа активност бележат ръст в края на 2010-а

Индексите на индустриалните продажби, вътрешната търговия и строителството отбелязаха значително подобрение през ноември м.г. и това дава основание за очаквания за малък положителен ръст на БВП, подкрепен от силния ръст на износа. Това е една от констатациите в месечния анализ на текущото развитие на българската икономика към януари 2011 година, публикуван на интернет-страницата на Министерството на финансите. Публикацията включва кратък анализ на основните икономически показатели на страната, актуални към датата на публикуване, както и преглед на основните приоритети в провежданите от министерството политики.
Минимален дефицит по текущата сметка (под 1% от БВП) се очаква за 2010 година. Въпреки известното влошаване на търговския баланс през ноември, положителният баланс при услугите продължава да нараства.
През изминалата година хармонизираната инфлация следва възходяща тенденция, припомнят анализаторите. За това до голяма степен е допринесло повишението на международните цени. Средногодишната стойност на инфлацията и тази в края на годината са много близки до официалната прогноза, сочи анализът.
Активните мерки, предприети при управлението на европейските фондове, доведоха до ускорение на процесите по одобрение, изпълнение и плащания по проектите.
Провежданата консервативна фискална политика беше оценена положително от Европейската комисия, която в края на януари 2011г. обяви, че България е предприела необходимите мерки за коригиране на прекомерния дефицит до 2011 година.
Размерът на държавния дълг е сред най-ниските в ЕС и е с адекватна валутна, лихвена и портфейлна структура. Постигнатата средна доходност при последните емисии на ДЦК бе рекордно ниска, което свидетелства за намалението на рисковата оценка за страната ни, се посочва още в анализа.

Facebook logo
Бъдете с нас и във