Банкеръ Daily

Новини

Мениджърите на Корадо-България няма да получават възнаграждения за дейността си в управителните съвети

Редовното общо събрание на акционерите на Корадо-България АД - Стражица (4KX), насрочено за 23 юни, ще вземе решение по предложението всички членове на управителния и надзорния съвет на дружеството, работещи по трудов договор в холдинга, да не получават възнаграждения за дейността си в съветите.
Заедно с това ще се обсъдят доклада за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2009 г. и начина за разпределение на финансовия резултат.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през изминалата година.
Последната дата за сключване на сделки с акции на машиностроителната компания на борсата, в резултат на които приобретателят ще може да упражни правото си на глас в общото събрание е 7 юни.
Акционерното дружество Корадо е най-големият чешки и един от най-големите европейски производители на стоманени радиатори. Историята на фирмата започва с нейното основаване през 1990 г. в Ческа Тршебова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във