Банкеръ Daily

Новини

Мениджърите на Богатса.Ком представиха информация по ЗПЗФИ

В информационната мрежа X3News е постъпила информация от Богатса.Ком АД - София относно участие на членовете на съвета на директорите на дружеството в управителни органи на други фирми и притежавани дялови участия във връзка с разкриване на вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ).

Към настоящият момент за Теодорос Хрисис са налице следните обстоятелства по чл. 114б, ал.1 от ЗППЦК, т. 1 и т. 2:
1. Юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които има контрол са:
- София Файненс АД – 50%;
- Даймънд Ризорт АД – 50%;
- Ай Би Кънсалтънтс АД – 34%.
2. Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или чиито прокурист e:
- Богатса.Ком АД – член на съвета на директорите;
- Даймънд Ризорт АД, ЕИК: 200098217 - член на съвета на директорите;
- София Файненс АД - член на съвета на директорите;
- Ай Би Кънсалтънтс АД – член на съвета на директорите;
- Глоуб Фарм АД – член на съвета на директорите;
- Мейфеър Груп АД – член на съвета на директорите;
- Уинд Форс Инвестмънтс АД - член на съвета на директорите.

Към настоящият момент за Георгиос Скурас са налице следните обстоятелства по чл. 114б, ал.1 от ЗППЦК, т. 1 и т. 2:
1. Юридическите лица, в които притежава пряко или непряко поне 25 на сто от гласовете в общото събрание или върху които има контрол са:
- Ай Би Кънсалтънтс АД – 32%;
2. Юридическите лица, в чиито управителни или контролни органи участва, или чиито прокурист e:
- Богатса.Ком АД – член на съвета на директорите;
- Даймънд Ризорт АД - член на съвета на директорите;
- Ай Би Кънсалтънтс АД – изпълнителен директор и член на съвета на директорите;
- Глоуб Фарм АД – член на съвета на директорите;
- Уинд Форс Инвестмънтс АД - член на съвета на директорите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във