Банкеръ Daily

Новини

Мениджърите на Адвертайзинг Продиджи получиха нов петгодишен мандат

Проведеното на 14 март общо събрание на акционерите на Адвертайзинг Продиджи АД - София (AR1) е гласувало предложените промени в органите на управление на дружеството. Йоанис Атанасиу и Атанасиос Маргаритис са били освободени от длъжността член на съвета на директорите.
Поради изтичане мандата на борда на директорите на 5 декември 2010 г. за нов петгодишен мандат са преизбрани Константинос Колокасидис, Евтихиос Лупасис и Николаос Асикис - изпълнителен директор.
Акционерите са направили и промени в състава на Одитния комитет, като са освободили Атанасиос Маргаритис и Лилиян Вахариди. Съгласно разпоредбите на Закона за независимия финансов одит дружеството отговаря на критериите на чл. 40ж, ал.1 и функциите одитния комитет ще бъдат изпълнявани от съвета на директорите. За председател на контролния орган е избран Константинос Колокасидис.
Общото събрание е гласувало и промени в устава на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във